killevigge logo

friluftsframjandetfriluft2018 skogsmulle2018 skogsknytte2018 skogsknopp2018

Historien om Killevigge

"I Kils socken i Närke fanns under hednatiden en präst som arbetade för utbredande av sin lära.  altHans sorg var att socknen inte hade någon kyrka.

Så en dag kom jätten i Ullavi Klint till prästen och erbjöd sig att, med hjälp av de sina, bygga en kyrka åt honom. I ersättning för detta skulle han få ta prästens liv om inte denne, då kyrkan stod fullt färdig, kunde säga jättens namn.

Jätten trodde inte att det skulle lyckas prästen att lista ut en sådan hemlighet. Han skulle sålunda vinna två önskemål: att få en festmåltid på prästens kropp och att få honom ur vägen. Det var ju stor risk att prästen skulle få igång ett kyrkbygge om han fick leva.

Dagen innan kyrkan skulle bli färdig strövade prästen dyster till mods omkring bland klyftorna runt Ullavi Klint. Då fick han plötsligt höra hur det inifrån berget ljöd en vaggvisa. Det var en jättinnas röst, det hörde han.

Jättinnan improviserade en visa. Dess innehåll var att fader Kilevigge imorgon skulle komma hem med prästen och då skulle det bli kalas i berget. Glad återvände då prästen hem och fann att jätten höll på att sätta fast tornspiran.

-Sätt spiran rätt, Kilevigge! ropade prästen.

Jättens makt var nu bruten. Han störtade ner från kyrkan och drog i fallet med sig spiran som krossade hans huvud. Hans medhjälpare flydde. Kilsborna fullbordade nu själva tornbyggnaden och då klockorna började ljuda därifrån lämnade trollen orten."

Enligt nedanstående källa uppfördes kyrkans nuvarande tornspira år 1904. Tornet är däremot från restaureringen år 1779.

Texten är sammanställd av Anna-Lisa Elander.